pageClass:manufacturer
parentCat:dentistry
category:2014-06-19-08-46-51
口腔科产品中心

名称:全电脑牙科治疗机

类别:牙科

型号:L1-660P

厂家:上海林戈

 

标准配置:
进口高速涡轮机(四孔)           2
进口低速马达(直弯手机四孔)     1
三用枪                           1
吸唾器                           1
漱口恒温定量给水自动控制系统     1
可调光口腔冷光灯                 1
整体陶瓷痰盂                     1
蒸馏水系统                       1
电动牙科椅                       1
医生座椅                         1

选配件
压缩机
内窥镜系统
光纤支持

技术参数
电压: ~220V 50Hz
水压: 200~400Kpa
气压: 550~800Kpa