pageClass:manufacturer
parentCat:laboratory
category:2014-07-17-06-39-51
检验科产品中心

名称:PA54特定蛋白分析仪

类别:检验科

型号:PA54

厂商:锦瑞

 

测量方法   散射比浊

检测项目   超敏C反应蛋白(hsCRP)、糖化血红蛋白(HbA1c)、尿微量白蛋白(Malb)、

                   D-二聚体(D-Dimer)、抗O(ASO)、类风湿因子(RF)、补体C3、补体C4等,

                   可扩展至三十多项

样本类型   全血、血清、血浆、尿液及其他。

     采用先进光电技术,检测灵敏度高,检测范围超宽,运用速率散射比浊法原理,通过强大的计算系统和多曲线多维定标,准确度及重复性好,各项                      目检测CV<5%.

     测试结果可溯源至国际参考物质CRM470

检测步骤   试剂已预分装,检测步骤简单,只需两步,结果立等可取。

 

     5.6寸高分辨率触摸彩屏。